Toimitusehdot

Yrityksen tiedot

Puusepänliike Kuikka
Y-tunnus: 3188457-4
Postiosoite: Palonummenpuro 3, 02580 Siuntio
puusepanliikekuikka.fi
info@puusepanliikekuikka.fi
Kristian Kuikka +358 45 269 7222

Nämä toimitusehdot koskevat Puusepänliike Kuikan verkkosivuilta (puusepanliikekuikka.fi) tilattavien tuotteiden toimitusta. Puusepänliike Kuikka pidättää oikeuden ehtojen muutokseen ennen sitovan sopimuksen syntymistä

Tuotteet ja hintatiedot

Tuotteiden ominaisuudet on kuvattu verkkosivuilla kunkin tuotteen kohdalla. Tuotteiden hinnat ilmoitetaan tilaussopimuksessa. Ilmoitettuihin hintoihin on sisällytetty alv. Puusepänliike Kuikka pidättää oikeudet hintojen muutoksiin. Puusepänliike Kuikka pidättää oikeuden olla myymättä tuotetta tilaussopimuksessa ilmoitettuun hintaan, jos hinnassa on selvä hintavirhe ja jos voidaan olettaa asiakkaan ymmärtäneen virheen olemassaolo.

Tilaaminen

Asiakas voi tehdä verkkosivuilla tarjouspyyntöjä tuotteista. Puusepänliike Kuikka kuittaa tarjouspyynnön vastaanotetuksi sähköpostitse. Puusepänliike Kuikka lähettää tämän jälkeen 1–5 vuorokauden sisällä asiakkaalle tilaussopimuksen allekirjoitettavaksi sähköisesti, mikäli asiakas on valinnut maksutavaksi laskun. Tilaussopimuksesta ilmenevät myös mahdolliset toimituskustannukset. Sitova sopimus syntyy vasta, kun asiakas allekirjoittaa tilaussopimuksen. Tuotteen valmistus aloitetaan, kun sitova sopimus on syntynyt.

Maksutavat

Tilauksen maksutavaksi on valittavissa:
– Lasku sähköpostiin
– Lasku postiosoitteeseen (paperilasku)

Puusepänliike Kuikka lähettää laskun 14 vuorokauden maksuajalla tuotteen toimituksen yhteydessä. Mikäli asiakkaalla on maksuhäiriömerkintöjä tai asiakkaan luottotietoja ei voida tarkastaa, niin tilaus on maksettava kokonaisuudessaan ennen toimittamista.

Omistusoikeus kaupan kohteeseen kuuluu Puusepänliike Kuikalle, kunnes koko kauppahinta on maksettu, eikä asiakkaalla ole oikeutta luovuttaa omaisuutta edelleen, liittää sitä muuhun omaisuuteen tai muutoin määrätä omaisuudesta omistajan tavoin

Toimitus

Puusepänliike Kuikka tarjoaa verkkosivuilta tilattaville vakiotuotteille maksuttoman toimituksen Uudellamaalla. Muualle Suomeen toimituksen kustannukset määräytyvät tuotteen painon, tilavuuden ja sijainnin perusteella. Toimituskulut näkyvät tilaussopimuksessa. Puusepänliike Kuikka ei toimita tuotteita Suomen ulkopuolelle.

Puusepänliike Kuikka voi toimittaa tuotteet joko omalla ajoneuvolla tai käyttää eri kuljetusalan yritysten palveluita riippuen toimitettavan tuotteen koosta ja toimitusosoitteesta.

Asiakas vastaa siitä, että tuotteiden saapuessa hän tai hänen edustajansa on paikalla kuittaamassa toimituksen. Mikäli vastaanottajaa ei tavoiteta, tuotteet palautuvat varastoon. Tilauksen vastaanottamatta jättämistä ei katsota asianmukaiseksi peruuttamiseksi. Asiakas vastaa vastaanottamatta jättämien lähetysten aiheuttamista todellisista kustannuksista, jotka sisältävät todelliset lähetys- ja palautuskulut.

Asiakas vastaa siitä, että ilmoitettu toimitusosoite sijaitsee paikassa, johon yleiseltä tieltä on kulkukelpoinen tie kuljetusautolle kohteeseen.

Toimitusaika-arvio verkkosivuilta tilatuille tuotteille on noin 8–12 viikkoa. Tarkempi toimitusaika-arvio on voitu määritellä tilaussopimuksessa.

Puusepänliike Kuikka ei tee kalusteiden asennuksia kiinteistöihin toimitusten yhteydessä.

Palautusoikeus

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tilaussopimus 14 päivän kuluessa syytä ilmoittamatta. Peruuttamisen määräaika päättyy 14 päivän kuluttua siitä, kun tavara on vastaanotettu.

Yksilöllisesti valmistettujen tai mukautettujen tuotteiden osalta asiakkaalla ei ole kuluttajansuojalain mukaista peruuttamisoikeutta. Yksilöllisesti valmistettuja tavaroita ovat esimerkiksi asiakkaalle erikseen suunnitellut mittatilaustuotteet tai muuten räätälöidyt tuotteet. Sen sijaan peruutusoikeus on mittojen mukaan tilattavilla tilausportaalin vakiotuotteilla.

Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi asiakkaan on ilmoitettava Puusepänliike Kuikalle päätöksestä peruuttaa sopimus yksiselitteisellä tavalla (esimerkiksi sähköpostilla). Asiakas voi käyttää liitteenä olevaa peruuttamislomaketta, mutta sen käyttö ei ole pakollista.

Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että asiakas lähettää ilmoituksen peruuttamisoikeuden käytöstä ennen peruuttamisajan päättymistä.

Jos asiakas peruuttaa tämän sopimuksen, Puusepänliike Kuikka palauttaa asiakkaalle kaikki asiakkaalta saamansa suoritukset viivytyksettä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen vastaanottamisesta. Puusepänliike Kuikka palauttaa myös mahdolliset toimituskustannukset.

Puusepänliike Kuikka voi pidättyä maksujen palautuksesta, kunnes tuote on saatu takaisin.

Puusepänliike Kuikka suorittaa palautuksen sillä maksutavalla, jota asiakas on käyttänyt alkuperäisessä kaupassa, ellei asiakas ole nimenomaisesti suostunut muuhun, ja joka tapauksessa siten, että asiakkaalle ei aiheudu suoritusten palauttamisesta kustannuksia.

Palautus on asiakkaalle maksuton. Asiakas on vastuussa sellaisesta tavaroiden arvon alentumisesta, joka on seurausta muusta kuin tavaroiden luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi tarvittavasta käsittelystä.

Palautuksen käytäntö toteutetaan tapauskohtaisesti ja ohjeistetaan asiakkaalle erikseen sitten, kun Puusepänliike Kuikka on vastaanottanut peruuttamisilmoituksen. Asiakkaan on luovutettava tavarat Puusepänliike Kuikalle viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä.

Lakisääteinen virhevastuu

Puusepänliike Kuikka vastaa lakisääteisestä virhevastuusta. Virhevastuu koskee tavarassa myyntihetkellä olleita virheitä. Vastuu ei kata tavanomaista kulumista tai vahingoittumisesta johtuvaa rikkoutumista. Virheestä on ilmoitettava kohtuullisessa ajassa virheen havaitsemisesta.

Kuluttaja-asiakkaat voivat tehdä virheilmoituksen aina kahden kuukauden sisällä virheen havaitsemisesta. Puusepänliike Kuikka suosittelee tekemään virheilmoituksen kuitenkin mahdollisimman pian asian käsittelyn helpottamiseksi.

Ylivoimainen este

Puusepänliike Kuikka ei vastaa ylivoimaisesta esteestä aiheutuneesta vahingosta. Ylivoimaisena esteenä pidetään Puusepänliike Kuikan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevaa ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta.

Ylivoimainen este voi olla sota, kulkutauti, lakko, luonnonmullistus, tietoliikennekatkos, logistiikkahäiriö, sähkönjakelun keskeytyminen, vallankumous, viranomaisen antama kielto tai määräys tai muu näihin verrattavissa oleva seikka tai olosuhteen muutos. Puusepänliike Kuikka ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä viipymättä, mikäli kohtaa sellaisen.

Erimielisyyksien ratkaisu

Tilaussopimukseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan Suomen lain mukaan.

Asiakkaan tulee toimittaa vapaamuotoinen reklamaatio Puusepänliike Kuikalle kirjallisesti postitse tai sähköpostilla.

Kuluttaja-asiakas voi saattaa kaikki tilaussopimusta koskevat erimielisyydet maksuttomaan kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn. Käsittely ei edellytä asiamiehen käyttöä, joten asiamiehen käyttämisestä aiheutuvia kuluja ei korvata. Kuluttajariitalautakunnan yhteystiedot: www.kuluttajariita.fi

Asiakkaan tulee ottaa yhteyttä ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan maksuttomaan kuluttajaneuvontaan. Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot: www.kuluttajaneuvonta.fi

Kuluttaja-asiakas voi käyttää myös Euroopan komission ylläpitämää verkkovälitteistä riidanratkaisufoorumia (ODR-foorumi). Riidanratkaisufoorumi: https://ec.europa.eu/odr Asiakkaan tulee ilmoittaa ODR-forumiin sähköpostiosoite, joka on mainittu näissä ehdoissa.

Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa tilaussopimusta koskeva riita-asia hänen asuinpaikkansa tai Puusepänliike Kuikan kotipaikan käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Jollei asiakkaalla ole asuinpaikkaa Suomessa, asia käsitellään Puusepänliike Kuikan kotipaikan käräjäoikeudessa.